Латинська

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Українська
Радуйся, Маріє, благодаті повна,
Господь з Тобою.
Благословенна ти між жінками,
і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Маріє, Мати Божа,
молись за нас, грішних,
нині та в годину смерті нашої.
Амінь.

Грецька
Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία,
Ὁ Κύριος μετά Σου.
Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναξί,
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, Ἰησοῦς.
Ἁγία Μαρία, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ,
προσεύχου ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν
νῦν καὶ κατὰ τὴν ὥραν τοῦ θανάτου ἡμῶν.
Ἀμήν.